గణేష్ పండుగలో ఓ ముస్లిం ఏం మాట్లాడాడో తెలుసా..?

54555

మనుషులంతా ఒక్కటే.. కేవలం జాతులు, తెగలుగా, మతాలుగా విడిపోయాం.. భూమి మీద మానవ పుట్టిక ఆవిర్భవించినప్పుడు కేవలం మనుషులంతా ఒక ఆడ, మగ నుంచే పుట్టుకొచ్చారన్న విషయం మరవద్దు అంటూ అద్భుతంగా ప్రసంగించి మత సామరస్యాన్ని ఆవిష్కరించారు ఓ ముస్లిం మత గురువు.. గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా హైదరాబాద్ లో ప్రసంగించిన ఆ ముస్లిం మత గురువు హిందూ, ముస్లింలందరూ ఒక్కటే ఎవరి పండుగలను వారు గౌరవించుకోవాలంటూ పలికిన స్పీచ్ ను పైన చూడొచ్చు.. ముస్లిం అయ్యిండి హిందూ మత పద్యాలను పలికిన ఆయన మాటలు అద్భుతం..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *