అరే.. ఈ గణేషుడు లేచి కూర్చుంటున్నాడే..

మనిషి క్రియేటివిటీ అన్నింటికి అపాదిస్తున్నాడు.. అందుకే వింత వింత పోకడలు ప్రపంచంలో వస్తూనే ఉన్నాయి. ఒక్క దైవ భక్తి విషయంలో జనాలు ప్రయోగాలకు పోరు.. అందరు దేవుళ్లను భక్తి శ్రద్ధలతో నియమ నిష్టలతో పూజిస్తారు.. కానీ ఇందులోనూ ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు కొందరు.. ఎందుకంటే గణేషుడు అందరి వాడు.. ఆయనను దేవుడిగా నవరాత్రులు కొలిచి సాగనంపుతాం.. మనకిష్టమైన రూపాల్లో గణేషుడిని మలుచుకునే స్వేచ్ఛనిచ్చాడు.. గణేషుడి రూపాలను డిజైన్ చేయడంలో మనవాళ్లు చాలా తెలివి ప్రదర్శిస్తున్నారు. ముంబైలో రోబోటిక్ గణేషుడు అలరిస్తున్నాడు. వచ్చిన భక్తులకు రిమోట్ నొక్కగానే లేచి ఆశీర్వదిస్తున్నాడు.. మీరూ చూడండి పైన వీడియోలో..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *