పాడైపోయిన విమానం కూలిపోయింది..
  • పాడైపోయిన విమానం కూలిపోయింది..

    కొద్దిరోజులుగా మూలకుపడి ఉన్న విమానాన్ని రిపేర్ చేయించడానికి తరలిస్తుండగా ప్రమాదం సంభవించింది. క్రేన్ సహాయ ...

    కొద్దిరోజులుగా మూలకుపడి ఉన్న విమానాన్ని రిపేర్ చేయించడానికి తరలిస్తుండగా ప్రమాదం సంభవించింది. క్రేన్ సహాయంతో విమానాన్ని పైకి ఎత్తగా బరువు మోయలేక క్రేన్ వంగిపోయింది.. దీంతో అంత ఎత్తున లేచిన విమానం ఒక్క ...

    Read more