అల్లరి కామెడీ కితకితలు..

అల్లరి నరేశ్ లేటెస్ట్ గా తీసిన సినిమా ‘సెల్ఫీ రాజా’ రిలీజ్ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా చిత్రం యూనిట్ మూడు ట్రైలర్ లను రిలీజ్ చేసింది. ఇందులో కామెడీ కితకితలు పెట్టింది.. సెల్ఫీ రాజా ట్రలైర్ 1ను పైన చూడొచ్చు..

. సెల్ఫీ రాజా ట్రైలర్ 2 ట్రైలర్

సెల్ఫీ రాజా ట్రైలర్ 3 వ ట్రైలర్ కింద చూడొచ్చు..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *