కరీంనగర్ నయాగర పారుతోంది..

కరీంనగర్ జిల్లా పెద్దపల్లి మండలంలోని సబ్బితం జలపాతం పొంగిపొర్లుతోంది. గుట్టలపైనుంచి పారుతున్న జలపాతాన్ని చూడడానికి జనం పోటెత్తుతున్నారు. వర్షకాలం కావడంతో ఇప్పుడు పెద్దపల్లి మండలంలోని అటవీ ప్రాంతంలో గుట్టల్లో ఉన్న సబ్బితం జలపాతం జాలువారుతోంది.. పెద్దపల్లికి పోయే దారిలో దిగి నాలుగు కిలోమీటర్లు అడవిలో గుండా మట్టిరోడ్డుపై వెళితే ఈ జలపాతం వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని చూడడానికి జనం పోటెత్తుతున్నారు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *