పవన్ గురించి రేణు దేశాయ్ చెప్పిన నిజాలు..

పవన్ కళ్యాణ్ తన జీవితంలో ముగ్గురిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు.. మొదటి పెళ్లి విశాఖ అమ్మాయితో జరగగా.. అది పెటాకులైంది. రెండో పెళ్లి హీరోయిన్ రేణుదేశాయ్ తో జరిగింది. ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టాక విడిపోయారు. అనక ఒక విదేశీ రష్యన్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని పవన్ జీవిస్తున్నాడు. ఇలా పవన్ చొక్కాలు మార్చినంత ఈజీగా భార్యలను మార్చేశాడు. పవన్-రేణుదేశాయ్ లు విడిపోయాక రేణు ముంబై వెళ్లిపోయి సెటిల్ అయ్యింది. ఆమె ను ఇంటర్వ్యూ చేయగా పలు ఆసక్తి కర విషయాలు వెల్లడించింది. ఆ ఇంటర్వ్యూను పైన చూడొచ్చు..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *