పక్షులకు లేని పట్టింపు మనకెందుకు..?

ఒక పావురాల గుంపు మసీదులో పైభాగంలో నివాసం ఏర్పరచుకున్నాయి . రంజాన్ పండుగ వచ్చింది . మసీదు ముస్తాబు అవుతున్నది . బూజు ,దుమ్ము దులిపేటప్పుడు పావురాల గుంపు అక్కడినుండి హిందూ దేవాలయానికి మకాం మార్చాయి .గుడి అంతర్భాగం లో మకాం పెట్టాయి . ఇంతలో దసరా పండుగ వచ్చింది . ఆ అలంకరణలో మళ్ళీ పావురాలు ఎగిరిపోయి చర్చి లో కుదురుకున్నాయి . క్రిస్టమస్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ మసీదుకి మారాయి . ఒకనాడు మసీదు ముందు మత ఘర్షణలు చెలరేగాయి . మసీదు ముందునుండి వెళ్ళిన ఊరేగింపు బ్యాండు వాయిస్తున్నదని ఘర్షణ !
అప్పుడే ఎదుగుతున్న చిన్ని పావురం తల్లిని అడిగింది .’ఎవరు ఆ తన్నుకునేది ‘ అని . తల్లి పావురం చెప్పింది ‘ వాళ్ళు మనుషులు ‘ అని.
‘ ఎందుకు తన్నుకుంటున్నారు ?’
‘ మసీదుకి వెళ్ళేవాళ్ళు ముస్లింలు . గుళ్ళకు వెళ్లేవాళ్లు హిందువులు . చర్చికి వెళ్లేవాళ్లు క్రైస్తవులు . ఇది హిందూ ముస్లిం ఘర్షణ ‘
చిన్ని పావురం ఆశ్చర్యంగా అంది ‘ మనం కూడా మసీదుకి , గుడికి , చర్చికి తిరిగాం కదా ! మనం ఎక్కడైనా పావురాలమే . మరి మనుషులు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనుషులే కదా ?’
తల్లి పావురం నవ్వింది .’ మనం వారికంటే ఎత్తు లో ఉన్నాం . భగవంతుడికి దగ్గరగా వున్నాం . వాళ్లు దేవుడికి దూరంగా వున్నారు. దిగువన భూమ్మీద ఉన్నారు . అందుకే దేవుడ్ని తెలియక తన్నుకుంటున్నారు !’ అంది .

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *