పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించింది..

పైన వీడియోలో ఉన్న చిన్నారి 6 నెలలకే పాడడం మొదలు పెట్టింది. తల్లిదండ్రులు ఎలా చెబితే అలా కూనిరాగాలు తీస్తోంది.. పైన వీడియోలో చిన్నారి పాడిన పాటను పైన చూడొచ్చు..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *