చిల్లర నాణేలు తయారు చేస్తారిలా..

భారత దేశ ప్రభుత్వం చిల్లర నాణేలను ఎలా తయారు చేస్తుందో తెలుసా.. ఒక పెద్ద పలచటి రేకును ఉపయోగించి దాన్ని మిషన్ పై కట్ చేసి ముద్రలు వేసి తయారుచేస్తుంది. ఆ తయారీ విధానాన్ని పైన చూడొచ్చు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *