4444కే గ్సోలో ఫీచర్ ఫోన్

000xolo

4444 రూపాయలకే గ్సోలో కంపెనీ 5 ఇంచుల పెద్ద స్కీన్ గల 5 ఎంపీ రేర్ కెమరా, 2 ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమారా ఫోన్ ను విడుదల చేసింది. స్నాప్ డీల్ ఈ నెల 6 లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వారికి ఈ అవకాశం మీరూ సంప్రదించండి..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *