హ్యాపీ మదర్స్ డే..

ప్రపంచంలో కల్మషం లేని ప్రేమ ఏదైనా ఉందంటే అది అమ్మ ప్రేమే.. పేగు తెంచుకొని పుట్టిన బిడ్డలపై ఆజన్మాంతం ప్రేమ కురిపిస్తూనే ఉంటుంది. కొలమానం లేని అమ్మ ప్రేమకు ఎన్ని భాష్యాలు చెప్పినా తక్కువే.. బొడ్డు తాడు తెంచినా.. ఆ అనుబంధం మనతో కలకాలం ఉంటూనే ఉంటుంది. మదర్స్ డే సందర్భంగా అమ్మ ప్రేమను స్మరించుకుందాం.. అమ్మతో ప్రేమగా మెలుగుదాం..

Happy Mothers Day

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *