హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి

హైదరాబాద్ విమానాశ్రయం చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి ,  పద్మావతీ అమ్మవారికి బహూకరించిన ముక్కు పుడకను తయారు చేసిన డా.విద్యాధర్ ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావుపై కూడా సూక్మ్వ కళాకండాలను తయారు చేసి ముఖ్యమంత్రికి అందజేశారు.

About The Author

Related posts