హిట్ ఇచ్చినందుకు పేదలకు టపాసులు

రాజు గారి గది సినిమాతో ఘన విజయం అందించిన ప్రేక్షకులకు గుర్తుగా రాజుగారి గది మూవీ టీం అభిమానులకు టపాసులు ఫ్రీగా పంచి దీపావళిని అభిమానుల సమక్షంలో ఘనంగా నిర్వహించింది. కూకట్ పల్లి కేర్ ఆస్పత్రిలో పేదలకు, రోగులకు టపాకాయలను పంచి పెట్టి దీపావళిని ఘనంగా జరుపుకుంది.

divali2divali4dival3

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *