హాట్ జ్యోతిలక్ష్మీ బిట్ రిలీజ్ చేసిన పూరి

పూరి జగన్నాథ్ తన జ్యోతిలక్ష్మీ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ హాట్ లవ్ , రోమాన్స్ సీన్ విడుదల చేశారు. దాన్ని మీరు పైన చూడొచ్చు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *