స్కైపీలో తండ్రీ, కూతురు చీ(చా)టింగ్

హైదరాబాద్ : ఒకే కుటుంబం.. తండ్రీ కూతురు .. ఇద్దరు ఒకరి తెలియకుండా ఒకరు వేరేే పేర్లతో పరిచయమయ్యారు. ముఖాలు మాత్రం చూపించుకోలేదు. చాటింగ్ చేసుకున్నారు. కబర్లు చెప్పుకున్నారు. ఎక్స్ పోజింగ్ పంచుకున్నారు. తీరా ముఖాలు చూపించుకునే సరికి అవాక్కయ్యారు.

ఆధునిక సౌకర్యాలను సక్రమంగా వాడితే ఉపయోగపడతాయి. లేదంటే ఇలానే నాశనమవుతాయి మన బంధాలు అనే కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కిన ఈ షార్ట్ ఫిలిం అందరినీ అలరిస్తోంది.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *