స్కూల్లో ఇలా కొట్టుకొని చచ్చారు..

హైదరాబాద్ లో ని ఓ స్కూళ్లో ఇటీవల కొట్టుకొని చనిపోయిన చనిపోయిన విద్యార్థి ఫైటింగ్ కెమెరాకు చెక్కింది.. పదో తరగతి విద్యార్థులు సిద్ధిఖీ అతని స్నేహితుడు ఇద్దరు స్కూళ్లో అందరూ చూస్తుండగానే గ్రౌండ్ లో కొట్టుకున్నారు. ఈ దృశ్యాలు కెమెరాకు చిక్కారు. ఈ కొట్టుకోవడంలో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ సిద్దిఖీ చనిపోయాడు.. ఆ వీడియో దృశ్యాలు మీకోసం..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *