సోషల్ మీడియాలో ‘ఫైర్ చాలెంజ్’ పోటీలు

సోషల్ మీడియా ఐస్ బకెట్ వలే ఫైర్ చాలెంజ్ పోటీలంటూ యువకులు, పిల్లలు తమ ప్రాణాలమీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇందులో శరీరంపై కిరోసిన్ పోసుకుని నిప్పంటించుకుని స్విమ్మింగ్ ఫూల్ లో దూకడం ఇది ఫైర్ చాలెంజ్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ఒకరి నుంచి ఒకరికి వెళ్లి పిల్లల ప్రాణాలమీదుకు తెస్తోంది.

అమెరికాలో కానర్, అతడి అన్న షాన్ నిప్పంటించుకొని ఇలాగే ప్రాణాలమీదకు తెచ్చుకున్నారు. వారి తల్లిదండ్రులు ఈ ఫైర్ చాలెంజ్ నిషేధించాలని సోషల్ మీడియాను కోరుతున్నారు.

Social media 'Fire Challenge' competition2

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *