‘సర్వాయి పాపన్న గీతకార్మిక వాణి’మాసపత్రిక

కరీంనగర్, ప్రతినిధి : గౌడ జన సంక్షేమమే ధ్యేయంగా.. వారికి సాదక బాధకలను ప్రజలకు తెలిపే ప్రయత్నంలో భాగంగా తెలంగాణ సర్వాయి పాపన్న గీత కార్మిక సంఘం అధికార మాసపత్రిక విడుదైంది. జనవరి నెలకు గాను గీతకార్మికుల పోరాటాలు.. హక్కులు, వారి వార్తల సమాహారంను అందులో పొందుపరిచారు. విశ్రాంత ఉపాధ్యాయులు వీరగోని పెంటయ్య గౌడ్ చీఫ్ ఎడిటర్ గారి సారథ్యంలో వస్తున్న ఈ మాస పత్రిక నాలుగు పేజీలుగా వస్తోంది. జనవరి సంచిక వెలువడింది.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *