స‘జీవ’ శిల్పాలు చూశారా..

ప్రపంచంలో మనిషిని పోలిన అచ్చుగుద్దిన శిల్పాలు ఏరికోరి కూర్చారు కొందరు ఫొటో గ్రాఫర్లు . ముఖ్యంగా యూరప్ లోని స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇతర దేశాలతో పాటు ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా , దక్షిణ అమెరికా దేశాల్లోనే స‘జీవ’ చిత్రాలు మీరూ చూడండి..

spainspain.jpg3spain.jpg4spain.jpg5spain.jpg6

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.