శ్రీవారికి పవిత్రోత్సవం

తిరుమలలో శ్రీవారికి పవిత్రోత్సవం నిర్వహించారు ఆలయ పూజారులు. చాలా మంది భక్తులు ఈ సేవను చూసి తరలించారు.

pravitrosham

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.