శబరిలో పూజలు ప్రారంభం

కేరళలోని ప్రఖ్యాత కుమారిస్వామి వెలసిన శబరిలో పూజలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇక అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలు ప్రారంభమవుతాయి.. ఇప్పటినుంచి జనవరి 15వరకు కూడా ఈ వేడుకలు జరుగుతాయి. వేడుకల్లో భాగంగా పూజారులు తొలి పూజలు నిర్వహించారు.

sabari2sabari3

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *