వ్యవసాయ అధికారుల సంఘం క్యాలెండర్

f47f62cc-5490-47ac-8d74-1b37535ee8da

తెలంగాణా వ్యవసాయ అధికారుల సంఘం డైరీ మరియు క్యాలండర్ కరీంనగర్ కలెక్టర్ ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ నీతూ ప్రసాద్ తో పాటు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *