వేణుగోపాల చారి కూతురి వివాహానికి ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు

ప్రభుత్వ ప్రత్యేక సలహాదారుడు డా.వేణుగోపాల చారి కూతురి వివాహానికి ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *