వింత బస్సులు.. బోలేడు విశేషాలు..

3

దుబాయ్ లో జరిగిన బస్ ఎక్స్ పో వివిధ కంపెనీలు తాము తయారుచేయబోయే వింత గొలిపే బస్సుల డిజైన్లను ప్రదర్శించాయి. ఈ బస్సుల్లో ఆధునిక సౌకర్యాలు, టీవీ, ఇంటర్నెట్ లాంటివి, ఒక చిన్న ఇంటి తరహాలో లోపల సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారట.. అందులోని కొన్ని బస్సులు డీజైన్లు మీకోసం..

1245678

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *