వాహ్.. క్యా గోల్ దిస్..

అమెరికాలో జరుగుతున్న బాస్కెట్ బాల్ పోటీల్లో సాంటక్రజ్ జట్టు ఆటగాళ్లు తమ అద్భుత ఆటతీరుతో విజయపరంపర కొనసాగిస్తున్నారు.  వారి జంపింగ్, ఆటతీరు అక్కడున్న వారిని సంబ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేస్తోంది.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *