లాకర్ సిస్టంలో ఐసీఐసీఐ విప్లవాత్మక చర్యలు

బంగారం, నగలు దాచుకునే నగల విషయంలో ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు విప్లవాత్మక చర్యలను తీసుకుంటోంది. వినియోగదారుల భద్రతే పరమావదిగా అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో స్మార్ట్ గా ఆధునిక పరికరాలతో పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తోంది. ఐసీఐసీఐ లాకర్ సిస్టం ఎంత భద్రంగా ఉంటుందో ఆ బ్యాంకు ఒక వీడియోను విడుదల చేసింది.. మీరూ చూడండి .. ఎంత భద్రం మన నగలో..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *