లండన్ లో రెండో ప్రపంచ యుద్ద కాలంనాటి బాంబు

లండన్ నగరంలో జరిపిన తవ్వకాల్లో 50 కేజీల బాంబు బయటపడింది. ఈ బాంబు రెండో ప్రపంచ యుద్ద కాలం నాటిది. జర్మనీ లండన్ నగరంపై వేయగా అది పేలకుండా కూరుకుపోయిందని అధికారులు చెప్పారు.

బాంబు బయటపడగానే సమీపంలోని వారిని ఇల్లు ఖాళీ చేయించారు. ఇది పేలితే కనీసం అర కిలోమీటర్ ప్రాంతం తుడిచిపెట్టుకుపోతుందట.. దీన్ని జాగ్రత్తగా నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు లండన్ పోలీసులు..

ww2bomb

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *