రోలార్ స్కేటింగ్ లా బ్రిడ్జి

జపాన్ : జపాన్ లోని ఈ బ్రిడ్జి రోలార్ స్కేటింగ్ ను తలపిస్తోంది. అచ్చం అలాగే ఉంది కదూ.. జపనీయుల అద్భుత సాంకేతిక పరిజ్ఞానికి సంకేతంలా వారు రూపొందించిన ఇలాంటి బ్రిడ్జిలు వారి ప్రతిభకు నిదర్శనంగా చెప్పవచ్చు.

bridge.jpg2

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *