రేపు చంద్రగ్రహణం, ఆలయాలు మూసివేత

శనివారం (04-04-2015) చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఆలయాలన్నీ మూసివేస్తున్నారు. ఈ మన్మతథ నామ సంవత్సరంలో తొలి చంద్రగ్రహణం ఇదే.. శనివారం మధ్యాహ్నం 3.45 గంటల నుంచి రాత్రి రూ.7.15 దాకా గ్రహణం ఉంటుంది.

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని శనివారం ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు మూసివేస్తారు. అనంతరం శుద్ధి, సంప్రోక్షణ, పుణ్యహవచనం శాస్త్రోక్త కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు. భద్రాచలం రామాలయాన్ని మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి రాత్రి 7.40 గంటలకు వరకు గ్రహణం సందర్భంగా మూసివేస్తారు..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *