రెండు తలల పంది..

చైనాలోని గ్జిన్ కోవ్ పట్టణం దగ్గరున్న బౌద్ద దేవాలయంలో రెండుతలల పంది పిల్ల కనువిందుచేస్తోంది.  అక్కడ చూసిన ఓ ఒక వ్యక్తి రెండు తలల వరాహం గురించి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టాడు. మూడు చెవులతో రెండు తలలతో నడవడానికి ఇబ్బంది పడుతోంది.. ఇప్పుడిప్పేడే ఆహారం తీసుకుంటోందట..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.