రవి బాబు సితార మూవీ స్టిల్స్

Banner ; Jeenas Film Factory
Name of the film  ; Sitara
Main cast ; Ravi Babu, Ravaneeth Kour, Suman, Surya, Krishna Bhagwan, Kishore Das, Ghatikachalam, Chitram Srinu, DV, Reena, Paruchuri Kopala Krishna and others
Music ; Ghamtadi Krushna
Camera : Ballari Raghu
Producer ; Ravi Kumar DS
Director ; Surendra GL
sitarasitara sitara.jpg3

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.