మేక్ ఇన్ తెలంగాణ వీడియో

మంత్రి కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలోని తెలంగాణలో పెట్టుబడుల ప్రవాహానికి రూపొందిన మేక్ ఇన్ తెలంగాణ వీడియోను కేటీఆర్ పారిశ్రామిక వేత్తల కోసం విడుదల చేశారు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *