మెదక్ లో చిరుత హల్ చల్

మెదక్ జిల్లా కోల్చారం మండలం తుక్కాపూర్ గామంలో చిరుత పులి జనావాసల మధ్యకు చెరి హాల్ చెల్ సృస్టించింది. చివరకు అటవీ శాఖ అధికారులు రంగంలోకి దిగి దాన్ని వలపన్ని పట్టుకోని తరలించారు.

0203

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *