ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర రావును కలిసిన దేవులపల్లి అమర్

ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ సెక్రటరీ జనరల్ దేవులపల్లి అమర్ ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర రావును కలిసి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *