ముక్తా బాహుబలిని తీర్చిదిద్దింది ఇలా..

బాహుబలి గ్రాఫిక్స్ ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించింది. గొప్పగా గ్రాఫిక్స్ వర్క్ చేసింది మన హైదరాబాద్ లోనే సంస్థయే.. ముక్తా గ్రాఫిక్స్ సంస్థ చేసిన ఈ గ్రాఫిక్స్ వర్క్ తోనే బాహుబలి ఓ కళాఖండంగా రూపొందింది.. వారి పనితీరు వారు గ్రాఫిక్స్ ను ఎలా రూపొందించారో తెలుసుకోవాలని ఉందా.. అయితే మీరూ ఓ లుక్కేయండి..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published.