ముక్కులోకి వచ్చిన మెదడు..

లండన్ లోని వేల్స్ ప్రాంతానికి చెందిన ఒల్లీ ట్రీజెజ్ అనే చిన్నారి పుట్టుకతోనే వింత అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. ‘ఎన్సెఫలోసెల్ ’ అనే పేరు గల వింత వ్యాధి 20 వారాల చిన్నారికి సంక్రమించింది. ముక్కుల కండ పెరిగి 9 నెలలు తిరిగేసరికి పెద్దదవుతూ కనిపించింది. ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టం కావడంతో వైద్యులను సంప్రదించగా దిగ్భాంతికర వాస్తవం బయటపడింది..

ఒల్లీ ముక్కులో పెరుగుతున్నది కండ కాదు.. మెదడు అని తిత్తిలా ఉన్న ఆ మెదడు పుట్టుకుతోనే ఒల్లీ ముక్కులో ఉందట.. మెదడు చిట్లి మక్కులోకి తిత్తితా పెరిగిందన్నమాట.. వైద్యులు రెండు గంటలపాటు శస్త్ర చికిత్స చేసి ముక్కులోని తిత్తిని తీసి కుట్లు వేశఆరు. ప్రస్తుతం ఒల్లీ క్షేమంగానే ఉన్నాడు..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *