మంత్రి గారి మూడ్ బాలేదట..

ఓట్లేసటప్పుడు ప్రజల మూడు అలాగే ఉంటది మరి

మొన్నీమధ్యన హైద్రాబాద్ లో ఒక కార్యక్రమం లో ఒక మంత్రి గారిని కలిశాము . అక్కడ నాకు తెలిసిన ఒక మిత్రుడు మంత్రి గారితో పనిబడి, మంత్రికి తెలిసిన ఒక లీడర్ ను వెంట తీసుకొని వచ్చిండు. ఆయన తన పని జెప్పి ఫలానా వారికి మీరు ఫోన్ జెసి ఒక మాట చెపితే నాకు ఆ పని అయ్యే అవకాశం ఉందని అన్నాడు..”

దీనికి మంత్రి ‘‘ ఇవ్వాళ నేను ఇదే మూడ్ లో ఉన్న. ఎవరికి నేను ఏమీ చెప్పను నీవు మళ్ళా ఎన్నడన్నా రాపో ! ఫోన్ జేస్తా”. అని ఇంకో దిక్కు తిరిగిండు.
ఒక లీడర్ ను తీసుకొని హైద్రాబాద్ కు వెళ్లడానికి ఇప్పుడో రెండు వేలు ఖర్చై ఉంటై . మళ్ళీ వెళ్లడానికి ఆ లీడర్ దొరుకాలే, ఆయనకు తీరిక ఉండాలే, ఆయనను హైద్రాబాద్ కు  మల్లో రెండు వేలు ఖర్చు జేసుకొని తీసుక పోతే మంత్రి దొరుకాలే! ఆయన మళ్ళీ ఏ మూడ్ లో ఉండకుంటే ఆయన ఫోన్ జేస్తే పని కావచ్చు కాక పోనూ వచ్చు. కానీ ఆయనకు అయితే గియితే అయ్యే లబ్ది ఎంతో గాని నాలుగు వేలైతే వడుసుడు ఖాయం.

 బీసీలకు రాజ్యాధి కారం రావలే అనే వాళ్లు  వస్తే బతుకులు బాగుపడుతయి అనుకున్నాం. కానీ వీళ్లొచ్చినంక కూడా అధికారం తాము అనుభవించడానికే ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

 అంకిత భావం తో ప్రజల సేవలో ఎలాంటి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా పని జేసె నాయకత్వం వచ్చే దాకా ఎవరెన్ని జెప్పినా ప్రజలు నమ్మరు.. ఒక సారి గెలిపించి మల్లొక సారి వాళ్ళే ఒడగొట్ట డానికి ఇలాంటి సంఘటనలు కూడా కారణమే!

-వీరగోని పెంటయ్య గౌడ్, రిటైర్డ్ ప్రధానోపాధ్యాయులు, గౌడ సంఘ రాష్ట్ర నేత

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *