భూమికి లవ్ లెటర్ పంపిన ఫ్లూటో

pluto_image_nasa-jhuapl-swri

సూర్యడు మధ్యలోఉన్న గెలాక్సీలో భూమితో మొత్తం 9 గ్రహాలు పరిభ్రమిస్తుంటాయి. మనది 3వ గ్రహం భూమి.కాగా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత సూర్యుడి నుంచి చివరన ఉన్న గ్రహమైన ఫ్లూటో భూ పరిభ్రమణ రేఖకు దగ్గర గా వచ్చింది. దీంతో నాసాకు చెందిన ప్రోబ్రో ఉపగ్రహం లారీ కెమరా ఫ్లూటోను తన కెమెరాలో బంధించింది. చీకటి ఎక్కువగా ఉండడంతో ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్ గా వచ్చింది.. మీరూ చూడండి.. ఫ్లూటో ఫొటోను .. కాగా చివరి గ్రహమైన ఫ్లూటో ఫొటోను నాసా తీయడంపై స్పందించింది. ఫ్లూటో ఓ లవ్ లెటర్ ను భూమికి పంపినట్టు తన వెబ్ సైట్ లో పేర్కొంది..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *