భయపెడుతున్న ‘ఓ స్త్రీ రేపు రా..’

ఓ స్త్రీ రేపు రాతో భయపెట్టడానికి సిద్ద పడుతున్నారు ఓ చిత్ర టీం. ఈ సందర్భంగా చిత్రం యూనిట్ ఆడియో లాంఛ్ వేడుక హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ట్రైలర్ రిలీజ్ అయ్యింది..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *