బెంగళూరులో ఫ్యాన్స్ తో ‘ప్రభాస్’

బెంగళూరు :  బెంగళూరు లో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ తో కలిసి సందడి చేశారు. ఆయన బెంగళూరుకు వెల్లిన సందర్భంగా అక్కడ ఫ్యాన్స్  ఆయనతో కలిసి సెల్ఫీ దిగారు.

Hero Prabhas met his fans from Bangalore (2)

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *