బిజ్జెల దేవా పోస్టర్ విడుదల

నాసర్ పోషించిన బాహుబలిలో ని పాత్ర పేరు బిజ్జెల దేవా. ఆయన రాజగురు లాంటి పాత్రను పోషించారు. ఆయన పోస్టర్ ను సైతం రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

01bijjaladeva

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *