బిచ్చగాడికి 75 లక్షల లాటరీ

అతడో బిచ్చగాడు.. ఊరు అనంతపురం.. అనంతపురంలో తీవ్ర కరువుతో కేరళ వలసపోయాడు. అక్కడ పనేది దొరకక బిచ్చగాడిగా మారాడు. వచ్చిన కాసిన్ని డబ్బులతో లాటరీలు కొన్నాడు.. ఆ తరువాత కొన్నాళ్లకు ఒక లాటరీ అతడి జీవితాన్నే మార్చేసింది.

ఒక్క లాటరీ అతడి జీవితాన్నే మార్చేసింది. ఏకంగా లక్షాధికారిని చేసింది. 65 లక్షల లాటరీ తగలడంతో ఆ బిచ్చగాడి ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా ఉంది. పిల్లల్ని బాగా చదవిస్తానని.. ఇక ఇల్లు కొనుక్కుంటానని చెపుతున్నాడు. బిచ్చగాడి వృత్తి మానేస్తావా అని విలేకరులు ప్రశ్నిస్తే దానితోనే కదా తాను లక్షాధికారి అయ్యింది.. అంటూ అసంపూర్తిగా ముగించాడు.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *