బాలుడి చేతిలో పేలిన సెల్ ఫోన్

ముంబై లో ఓ బాలుడి చేతిలో సెల్ ఫోన్ పేలి అతడి చేయి పచ్చడి అయిపోయింది. చార్జింగ్ పెడుతుండగా  ఈ సంఘటన చోటేచేసుకుంది..

012

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *