బాంబులు పేల్చితే నవ్వు పుడుతుందిలా..

ఆదమరిచి ఉన్న వారికి తెలియకుండా వారి వెనుకలే టపాసులు పేల్చితే ఎలా ఉంటుందో ప్రయత్నం చేసింది ఓ అల్లరి యువత.. కావాల్సినంత నవ్వు పుట్టింది వారి చేష్టలకు.. మీరూ చూడండి..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *