బాంబులకు భయపడేటోళ్లను చూస్తారా.?

00003

బాంబులు కాల్చడమంటే కొందరికి చచ్చేంత భయం.. వాటి జోలికే పోరు.. ఇక్కడో పెద్దాయన 50 ఏళ్లు వచ్చిన బాంబుల కాల్చలేదట.. వాళ్ల పిల్లలు కాల్చమంటే ఇలా భయపడుతూ టపాసులు కాల్చూతూ ఫన్నీ సృష్టించాడు.

మీరూ చూడండి ఆ ఫన్నీ వీడియోను..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *