ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల కరపత్రాలు ఆవిష్కరణ

కరీంనగర్ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల కరపత్రాలను ఆవిష్కరిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ నీతూ ప్రసాద్ , ప్రభుత్వ అధ్యాపకులు

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *