ప్రపంచంలోని అత్యంత ఖరీదైన నగరం..

ప్రపంచంలోని అత్యంత ఖరీదైన నగరం ఏదో తెలుసా.. అదే సింగపూర్.. వరుసగా మూడో ఏడాది కూడా సింగపూరే అత్యుత్తమ నగరంగా నిలిచింది. ఆ తరువా జ్యూరిచ్, హాంకాంగ్ నగరాలు నిలిచాయి.

కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, బట్టలు, ఆహారం, రవాణా తదితర విషయాలను పరిగణలోకి తీసుకొని సింగపూర్ లో జీవించడం అత్యంతం ఖరీదుగా తేల్చారు. ఈ మేరకు ఒక నివేదిక విడుదలైంది.

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *