పుస్తకాల పురుగు కూడా అన్ని చదవలేరే..

ఆ మధ్య సీఎం కేసీఆర్ నాగార్జున సాగర్ లో ఓ మాట అన్నారు. తన జీవితం మొత్తం మీద ఖాళీ సమయాల్లో 70 నుంచి 80 వేల పుస్తకాలు చదివానని.. కానీ ఇది అసాధ్యం అన్న సంగతి ఆయనకు తెలుసు.. విన్న వారు జబ్బలు చరిచినా ఆయన వయసును బట్టి చూస్తే ఇది అసాధ్యం అన్నది వాస్తవం.

కేసీఆర్ ప్రస్తుత వయసు 61. ఆయన పుట్టినప్పటినుంచే పుస్తకాలు చదివి వుండరు.. 10 వ తరగతి పూర్తయిన తర్వాత పుస్తకాలు చదవడం మొదలు పెట్టారనుకుందాం. అంటే అప్పుడు ఆయన వయసు కనీసం 16 ఉంటుంది.

61 ఏళ్లనుంచి 16 ఏళ్లు తీసేస్తే 45 ఏళ్లు. సగటున 80,000 పుస్తకాలు చదివాడనుకుందాం.. 45 ఏళ్లు అంటే సంవత్సరానికి 365 రోజులు.. 45 ఏళ్లకు 16425 రోజులు.  ఈ 16 వేలకు పైగా రోజుల్లో ఆయన 80 వేల పుస్తకాలు చదివాడునుకుందాం.. అంటే రోజుకు 4.8 పుస్తకాలు.. అంటే రోజుకు సగటున 5 పుస్తకాలు.. ఇది అసాధ్యం..

పుస్తకం వంద పేజీలున్నాయనుకున్నా ఒక్కరోజులో చదవడం అసాధ్యం. అలాంటింది రోజుకు 5 పుస్తకాలు చదివారంటే మన చెవిలో పూలు పెట్టినట్టే.. ఆయన ప్రసంగించినప్పుడు అందరూ చప్పట్లు కొట్టినా.. లెక్క తీస్తే మాత్రం రోజుకు 5 పుస్తకాలు చదవడం అంత అషామాషీ కాదు.. సో కేసీఆర్ చదివింది 80 వేల పుస్తకాలు కాదు..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *