పుష్కరాల్లో యోగానందం, ఈతానందం

00yoga

పుష్కరాల్లో భక్తికి భక్తి.. ఆనందానికి ఆనందం పంచుతున్నాయి.. 144 సంవత్సరాల తర్వాత గోదావరికి వచ్చిన ఈ మహాపుష్కరాలు అత్యంత ప్రాశ్యస్తం కలిగినవి.. దేవుడైన పుష్కరుడు జూలై 14 నుంచి 25 వరకు గోదావరిలోనే నడియాడుతాడు. ఈ సమయంలో సకల దేవతలు గోదావరి నీటిలోనే స్నానమాచరించి పుణ్యం పొందుతారు.. అంతటి పుష్కర నీళ్లకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ పుష్కరాల్లో ఎవరైతే స్నానం చేస్తారో వారి సకల పాపాలు హరించబడుతాయి.. వారు పుణ్యాత్ములవుతారు.. అందుకే మీడియా, ప్రచారం వల్ల పుష్కరాలకు జనం పోటెత్తుతున్నారు..

కాగా పుష్కరాలకు జనానికి పుణ్యానికి తోడు ఎంజాయ్ కూడా కలుగుతోంది. చాలా మంది పుష్కరాల్లో గోదావరిలో తనివితీర ఈత కొడుతున్నారు.. యోగాసనాలు వేస్తున్నారు.. కావాల్సినంతగా మునిగి తేలుతున్నారు. పుష్కరాలు చాలా మందిలో దాగి ఉన్న కళలను బయటకు తీస్తున్నాయి.. ఇదే మరి పుణ్యానికి పుణ్యం.. భక్తికి.. భక్తి .. ఆనందానికి ఆనందం..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *