పామును బెంబేలెత్తించిన పిల్లి

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పొలాల నుంచి ఇంట్లోకి వచ్చిన ఓ పామును పిల్లి పంజాలతో కొట్టి కొట్టి బెదరగొట్టింది. చివరకు పాము తోకముడిచి పారిపోయేలా చేసింది.. మీరూ చూడండి ఈ పిల్లి, పాము కొట్లాట పైన వీడియోలో..

About The Author

Related posts

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *